17 червня 2018 року вступив в дію новий Закон України «Про товариства з обмеженою відповідальністю і додатковою відповідальністю» (далі – «Закон») від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII.

Цим Законом внесений ряд істотних змін, що стосуються діяльності ТОВ і ТДВ, а саме:

 1. Кількість учасників Товариства є необмеженою.
 2. Поняття «Корпоративний договір» і «безвідкличне доручення». Цими договорами може бути встановлений порядок реалізації учасниками своїх прав і обов’язків.

Корпоративний договір має наступні ознаки:

 • Полягає між учасниками Суспільства;
 • Безвідплатний;
 • Полягає у письмовій формі;
 • Предмет договору: реалізація прав і повноважень певним чином або утримується від їх реалізації.

Основними умовами корпоративного договору є:

 • Умови і порядок, на яких учасник має право або зобов’язаний купити або продати долю;
 • У договорі не може бути обов’язку голосувати згідно з вказівками органів управління.

Безвідкличне доручення:

 • Може видаватися в цілях виконання або забезпечення виконання зобов’язань учасників за корпоративним договором;
 • Підлягає нотаріальному посвідченню.

Безвідкличне доручення припиняється:

 • У разі припинення зобов’язань, для виконання і забезпечення яких воно видане;
 • На вимогу довірителя – представник відмовляється від доручення;
 • За рішенням суду.

Дуже істотним мінусом, на нашу думку, являється випадок порушення інтересів однієї із сторін договору, оскільки, у такому разі єдиним засобом правового захисту буде суд.

 1. Цікавою новелою став договір про створення товариства умовами створення якого є:
 • порядок установи товариства;

 • умови здійснення спільної діяльності відносно створення товариства;

 • розмір статутного капіталу;

 • долі в статутному капіталі кожного з учасників;

 • терміни і порядок внесення вкладів і інші умови.

Можна відмітити, що введення такого поняття, як «договір про створення товариства» і його законодавча врегульованість є позитивним моментом, оскільки, його метою буде забезпечення виконання бізнес-партнерами усіх домовленостей, які були досягнуті до моменту створення товариства і його державної реєстрації.

 1. Зміни до Статуту товариств, якими деталізований порядок збільшення і зменшення статутного капіталу. Також, визначено, що Статутом товариства може встановлюватися:
 • розподіл часток між учасниками товариства;
 • обов’язок учасника товариства, який має намір продати частку (частину) третій особі, провести спочатку переговори про її продаж з іншими учасниками товариства:
 • у разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або таким, що помер учасника – фізичної особи або припинення учасника – юридичної особи, частка якої в статутному капіталі товариства складає менше 50 відсотків і, якщо впродовж року з дня закінчення терміну для прийняття спадщини встановленим законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ в товариство відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Проте таке рішення приймається без урахування голосів учасника, який виключається.

Статут товариства підписується усіма учасниками у випадках, якщо це:

 • Перша редакція статуту;
 • Перша редакція статуту при створенні в результаті реорганізації (якщо учасники товариства матимуть менший об’єм прав по відчуженню своїх часток або по виходу з суспільства, чим мали учасники (акціонери) правопопередника, або якщо такі права є вужчими або більше обмеженими в порівнянні з правами учасників (акціонерів) правопопередника).

Підписується учасниками, які голосували за відповідне рішення, або уповноваженою особою (якщо така можливість передбачена статутом), якщо це:

– Зміни до статуту;

– Перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації.

У даних випадках підписи посвідчуються нотаріально.

 

Також деталізовані обов’язкові відомості, які повинні міститися в статуті, а саме:

 1. Повне і скорочене (за наявності) найменування товариства.
 2. Органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень.
 3. Порядок вступу до товариства і виходу з нього.

Отже, більше не треба вказувати в статуті перелік учасників, їх персональні дані, розмір статутного капіталу, розмір часток учасників.

 1. Новим Законом передбачено, що вклад в статутний капітал має бути внесений не пізніше 6 місяців з дня реєстрації товариства. Також визначено поняття «Розмір частки» і надана можливість Статутом товариства визначити обмеження зміни співвідношення часток учасників.

До 18 червня 2019 року статути товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та товариств з додатковою відповідальністю (ТДВ) мають бути приведені у відповідність до нового Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”. Наші фахівці з радістю допоможуть Вам у вирішенні цього питання.

Джерело