Кожне рішення, прийняте судом повинно відповідати вимогам процесуальних кодексів та інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 року № 173( далі – Інструкція).

1. Будь-яке рішення суду повинно містити посередині у верхній частині аркушу паперу зображення малого гербу України. Отже будь-які позначки інші, а саме букви, зображення Феміди тощо, свідчать про не справжність такого документу.

Також кожне рішення має у верхньому правому кутку:

а) єдиний унікальний номер, який складається із коду суду, номеру по порядку, та року, в якому надійшли матеріали справи до суду, які пишуться через похилу риску(за новою інструкцією будуть позначатися через крапку.).

Приклад: ***/***/***, або ***.***.**

б) номер провадження, який складається із коду справи (по номенклатурі номерів справи), коду суду, номеру по порядку відповідного провадження, та року, в якому надійшли матеріали справи до суду, які позначаються через похилу риску(за новою інструкцією будуть позначатися через крапку.).

Приклад: ***/***/***/***, або ***.***.***.***

2. Нижче посередині аркушу паперу назва процесуального документа, де обов’язково зазначається словосполучення «ІМЕНЕМ УКРАЇНИ».

Приклад: «Вирок Іменем України», «Рішення Іменем України», тощо

3. Дата проголошення рішення суду, назва суду із зазначенням ПІБ головуючого-судді, ПІБ секретаря судового засідання та учасників судового розгляду, місця проведення судового засідання та короткий зміст суті справи, що розглядається.

 

4. Після вступної частині рішення, йде слово «встановив», після якого, судом зазначено обставини, які були встановлені та мотиви прийнятого рішення.

Резолютивна частина рішення суду відокремлена словом «Вирішив», або «Ухвалив», і в якій зазначається вирішення по суті справи, яке судом розглядалось з обов’язковим зазначенням строку, порядку оскарження рішення та набуття ним чинності.

5. Рішення суду має особистий підпис судді – головуючого по справі. Крім того, у нижньому правому кутку рішення є код.

Сторонам по справі судом направляється копія рішення, як такого, що набрало законної сили, так і такого, що не набрало законної сили.

6. Відповідно до п. 13.7. Інструкції Копії судових рішень мають бути належним чином оформлені та засвідчені відбитком гербової печатки суду. Якщо копія судового рішення складається з кількох аркушів, вона має бути прошнурована нитками на п’ять проколів, а на зворотному боці останнього аркуша – скріплена підписом судді, працівника апарату суду, засвідчена відбитком гербової печатки суду, із зазначенням кількості зшитих аркушів.

 

Отже будь-яка копія рішення засвідчується

відбитком гербової печатки суду.

 

 

7. У разі отримання незрозумілих документів, начебто винесених судом і при цьому, особа, яка такий документ отримала, в суд не викликалася, тощо, перш за все потрібно вчинити наступні дії:

Оглянути документ та перевірити його на наявність у ньому таких вагомих реквізитів*:

  • Малого герба України вверху аркуша паперу посередині.
  • Нижче у правому кутку: номеру справи та номеру провадження.
  • Назви процесуального документа(у разі його остаточності із зазначенням Іменем України).
  • Зазначення у вступній частині ПІБ головуючого-судді по справі та секретаря судового засідання, а також короткого змісту суті справи.
  • Особистого підпису судді в кінці рішення.
  • Дати набрання такого рішення законної сили або відмітки про те, що рішення не набрало законної сили.
  • Скріплення цього документу гербовою печаткою суду.

Якщо вказані реквізити у такому документі відсутні, то наведене свідчить про його не справжність.

Після чого уважно перечитати документ, оскільки він може мати відмітки меншим шрифтом, про те, що він є лише зразком документу тощо, що також підтверджує ту обставину, що він не є процесуальним документом, прийнятим судом, і може бути надісланий невідомими особами (як то будь-якою колекторською фірмою, так і шахраями).

Якщо ж ви все ж-таки маєте певні сумніви, то завжди можете звернутися до суду із вказаним документом, де Вам працівники апарату суду перевірять на справжність.

Одночасно, суд роз’яснює, право кожної особи на звернення до правоохоронних органів (зокрема поліції) із повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, якщо вони вважають що таке порушення відбувається як стосовно них так і інших осіб.

Джерело